Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut.  Tarjoamme asiakkaille tukea ja apua arkeen selviytyäkseen kotona  sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi.

  • Hygienianhoito, esim. suihkuavustus tai vessassa käyminen.
  • valmisruoan valmistaminen
  • vaatehuolto omassa pesukoneessa
  • Lääkkeenantaminen
  • syöttöapu
  • pukeutumisapu
  • voinnin seuranta