Kotipalvelu

Tämä on hoito, joka ei vaadi lääkityslupaa. Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut.  Tarjoamme asiakkaille tukea ja apua arkeen selviytyäkseen kotona  sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi.
– Hygienianhoito, esim. suihkuavustus tai vessassa käyminen.
– valmisruoan valmistaminen
– vaatehuolto omassa pesukoneessa
– Lääkkeenantaminen
– syöttöapu
– pukeutumisapu
– voinnin seuranta